Image
Image

درباره ما

گروه گرافیک تحریران فعالیت های فرهنگی و هنری خود را در حدود سال ۱۳۷۴ آغاز کرد . با افتتاح لواز التحریر و کالای فرهنگی (تحریران) در نوقاب گناباد وارد عرصه فرهنگ و هنرشدیم.

از ابتدای کار هدف و برنامه ریزی مان بر مبنای اولین  و بهترین بود و در جهت نیل به همین هدف بزرگ تاکنون در بسیاری موارد اولین بودیم و سعیمان بر بهترین بودن قرار داشته است.


Image
Image
0
سال سابقه
Image
0
محصول و هدیه تبلیغاتی
Image
0
رضایت مشتری
Image
0
نوع خدمت متنوع